Érdemes a vetőmagjáért termeszteni

A lucerna az egyik legértékesebb takarmánynövényünk

A kékvirágú lucerna (Medicago sativa L.) évelő pillangósként fontos szerepet tölt be a tömegtakarmány-termelésben, de egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a vetőmagtermesztésben is. A vetőmagcélú lucerna-termőterület tavaly mintegy 12 000 hektár volt.

Magyarország a kiváló környezeti adottságoknak köszönhetően régóta neves lucernamag-termesztő országnak számít. A legjobb termesztési körzetek Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében alakultak ki. Magyarország egyébként a növény északi termesztési határán helyezkedik el. Az Európai Unióban még Franciaországban, Olaszországban, Bulgáriában és Horvátországban lehet jó minőségű vetőmagot előállítani. A kedvező adottságok miatt sok külföldi fajtatulajdonos választja Magyarországot. A hazai szaporítású fajták 2/3-át külföldi, elsősorban olasz fajták teszik ki, a fennmaradó 1/3-át pedig magyar fajták adják. Összesen évente 60-70 fajtát termelnek hazánkban, a magyar fajtákkal főként a hazai piacot szolgáljuk ki, a külföldi fajták javarészt exportra kerülnek.

Összesen évente 60-70 fajtát termelnek hazánkban

A termőhely választásnál fontos a helyismeret. A talajtípus fontos, de nem meghatározó tényező. A vetőmag-előállításra érdekes módon épp a rosszabb vízgazdálkodású területek alkalmasak, mivel ezeken a virágzás, terméskötődés ideje alatt a növény vegetatív szerveinek növekedése visszafogottabb. A gyökérgümők már a fiatal gyökérágakban létrejönnek, a talaj minőségétől függően ritkábban vagy sűrűbben helyezkednek el. A Rhizobiumok a közömbös vagy a gyengén lúgos kémhatású talajokon fejlődnek megfelelően. 6,5-nél alacsonyabb pH-értéknél a gümőképződés gyengül, az 5-nél savanyúbb talajokon gyakorlatilag elpusztulnak a baktériumok. Pedig a gyökér élettanilag nagyon fontos része a gümő; segíti a tápanyag-raktározást, a bokrosodást és az újrasarjadást. A rizóma tartalék tápanyagainak feltöltődése a zöldbimbós állapotban kezdődik, és a virágzás kezdetéig tart. Telepítés előtt érdemes talajvizsgálatot végezni.

A telepítés és vetőmagtermelés sikerességében az adott táblák gyomflórájának ismerete elengedhetetlen. A vetőmagtisztítás a szántóföldön kezdődik. A karantén vagy nehezen tisztítható gyomok javarészt kétszikűek, azonban egy kalászos elővetemény során eredményesen kikapcsolhatók (aranka, lósóska, keserűfűfélék, gyermekláncfű, aszat, pásztortáska, útifűfajok stb.). Kivételt képez az egyszikű vadzab, ezért alaposan gondoljuk át, ha homoki zabot illesztünk a vetésforgóba. Természetesen az egyéb pillangósok és rokonfajok a hasonló kártevők és betegségek miatt kerülendők. A telepítés előtti szervestrágyázással a talaj gyomkészletét is növelhetjük, vigyázzunk vele. A telepítés első évének fő célja nem a magfogás, hanem a megfelelő csíraszám elérése és a gyommentesség biztosítása. A megfelelően beállt állományokban a 2. és a 3. évben várható a legjobb termés. A telepítés első évében jól fejlett állományban, ha gyomok, kártevők nem akadályozzák, történhet magfogás, ekkor szűzmagfogásról beszélünk. Ebben az esetben egy átlagos lucernamagtermés felére számíthatunk. A 4. és az 5. évben a lucerna kiritkul, és újabb gyomfajok törhetnek elő. A perjefélék, árvacsalán, pipacs, tyúkhúr, veronikafajok, murok, parlagfű, ragadós galaj megjelenésére számíthatunk elsősorban. A legnagyobb ellenség az aranka. A foltszerűen megtelepedő parazita karanténgyom. A káros és nehezen tisztítható kultúr- és gyomnövények magja közel azonos ezermagtömegű és hasonló formájú, mint a lucerna, ezért tisztításuk körülményes, nagy kieséssel jár, vagy meg sem oldható (herefélék). Érdemes a fentieket átgondolni a tisztítástechnológia tükrében. Bizonyos gyomnövények magjának eltávolítása külön gépet igényel. Mágnesgéppel az aranka (Cuscuta), bársonygéppel a lósóska (Rumex) távolítható el. A színreválogató gépekkel bővült a lehetőségek köre, de nem szabad csak erre alapoznunk. Aratáskor fontos, hogy a gép a csigát dörzsölje le a szárról. Aprómagra átszerelt géppel, helyes beállításokkal a kombájntiszta anyag is elérheti a 7580%-os tisztaságot.

Telepíteni tavasszal és nyár végén egyaránt lehet

A pillangósvirágúak családjára jellemző keményhéjúság a lucernára is vonatkozik. A kemény héjú magvak esetében a mag nehezebben duzzad meg, a maghéj nehezen ereszti át a vizet. Az aratás idején még jellemző tulajdonságtól nem kell félni, a keményhéjú magvak aránya idővel nagymértékben lecsökken, biztosítva a normális csírázást.

A lucerna esetében az izolációs távolságra a vetőmagtermesztésben megszokott mértéknél is jobban oda kell figyelni, mivel a fajtaazonosságot 4-5 éven keresztül kell fenntartani. Ezért különösen fontos a környező gazdákkal való egyeztetés, főleg ha az állattartó telepek számára takarmánytermesztés történik a közelben. Öntűrő képessége kapcsán megoszlanak a vélemények, de a vetőmagcélú telepítésnél mindenképpen ajánlott betartani a szakirodalom és a szakma által preferált 4-5 évet. Önmaga után a vetőmagtermesztés tilos! Itthon főleg első (kb. 60%) és másod (kb. 27%), ritkábban elit (kb. 12%) és szuperelit (kb. 1%) szaporulati fokon termesztik a jól jövedelmező növényt. A szaporítási arányok megfelelnek a köztermesztés vetőmagigényeinek. Az idegenelés során az esetlegesen előforduló idegen kultúrfajok (pl. vöröshere, fehérhere, orvosi somkóró, fehér somkóró, tarka koronafürt, komlós lucerna, szarvaskerep) eltávolítása elengedhetetlen.

A talajművelés, talaj-előkészítés során fontos az aprómagok számára kedvező talajállapot elérése. Vetni csak a középmélyen szántott, ülepedett, beéredett, aprómorzsás szerkezetű talajba szabad. Telepíteni tavasszal és nyár végén egyaránt lehet. Tavasszal a fagyok elmúltával 8-10 kg/ha vetőmagnormával, 2-3 cm vetésmélység tartásával, gabona vagy dupla gabona sortávra, nyár végén augusztus 10-20. körül, azonos paraméterekkel vethető. A fény- és hőviszonyok jobb kihasználása miatt célszerűbb a ritkább növényállomány.

A 2. és a 3. évben várható a legjobb termés

A tápanyagellátásnál fontos a feltöltő trágyázás. A foszfor és a kálium kiemelten fontos a gyökeresedés és a virágzás miatt. A vetés idején elég minimális nitrogént kijuttatni (30-40 kg/ha),ami főleg a Rhizobium szimbiózis kialakulásában játszik szerepet. Később már elegendő a növény által megkötött mennyiség; feltörés után hektáronként 100-200 kg nitrogént hagy hátra. Mélyre hatoló, elágazó gyökérzete javítja a talaj szerkezetét.

A virágzás, a beporzás és a terméskötődés ideje alatt fontos a csapadékmentes, száraz időjárás. A túl magas hőmérséklet és a túl alacsony relatív páratartalom káros. Egy légköri aszály a pollen kiszáradását eredményezi. A tisztító kaszálás idejét (május első hete, május 20-25. között, esetleg május vége) úgy érdemes megválasztani, hogy a magfogásra alkalmas növendék virágzásának ideje lehetőleg esőmentes, meleg időszakra jusson. A szakaszos kaszálással és virágoztatással a csapadékeloszlási és rovarmegporzási bizonytalanságok kockázatát csökkentjük. Fontos, hogy a virágzás július hónapban, de legkésőbb augusztus 10-ig megtörténjen. Átlagos üzemi hozama 400–700 kg/ha. A növényvédelem és a növényápolás részletes ismertetése meghaladja a cikk terjedelmi lehetőségeit, de annyi kijelenthető, hogy a lucernánál is nagyon fontos az integrált szemlélet. A gyomszabályozáson kívül a leggyakoribb problémát a lombvesztést okozó vírusos és baktériumos betegségek jelentik (lucerna-mozaikvírus, baktériumos hervadás, Verticillium). Ellenük a helyes fajtaválasztással védekezhetünk a legeredményesebben. A gombabetegségek közül a leggyakrabban a fuzárium, a lisztharmat, a lucernarozsda és a lucernaperonoszpóra fordul elő. A legfontosabb magkártevők: lucernamagdarázs, lucernmag-ormányos, lucerna-levéltetű, lucernát károsító poloskák (lucernapoloska, szőrös mezei poloska, piros foltos mezei poloska), lucerna-bimbógubacsszúnyog, somkóró bagolypille.

A vetőmagcélú termesztésben kisebb-nagyobb termésingadozások fordulhatnak elő, a legjobb szándékunk és tudásunk ellenére. Ezt a tisztító kaszálások után hasznosítható vagy értékesíthető áruszéna kompenzálja. A lucerna magképződését sok ökológiai tényező befolyásolja egyszerre. A lucerna virágszerkezetével, morfológiájával összefüggő megporzási és termékenyülési viszonyokon túl, magától értetődően az időjárási és a talajviszonyok hatnak a terméskötődésre elsősorban. A termésingadozások és az évjárathatások nehezen küszöbölhetők ki, ez azonban ne szegje kedvünket! Ez a kockázat a lucernavetőmag felvásárlási árában térül meg. Fontos leszögeznünk, hogy a kettős hasznosítású növény szinte az egész ország területén vethető, de mindig a választott termelési cél határozza meg a termőhelyválasztást és a termesztéstechnológiát. A zöldítési támogatás bővítette a lucernamag-termesztő körzetek számát, jelentős területek összpontosulnak Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében is.

A lucerna rovarmegporzású növény, a virágok felnyitását a leghatékonyabban a vadméhfajok látják el. A virág felnyitása során a bibe felhámja megsérül, ezáltal alkalmassá válik a virágpor megtapadására. A kezdetben egyenes hüvelytermés idővel csavarodni kezd, majd felveszi a lucernára jellemző csiga alakot. Közkeletű tévedés, hogy a házi méhek (Apis mellifera L.) jól porozzák a lucernát, ők inkább csak a nektárgyűjtésben jeleskednek. A megporzás döntő részéért a vadon élő méhfajok (bányász-, földi, posz- és szabóméhek) felelősek, ezért védelmük kiemelten fontos. Ezt a célt segítik a szegélyek, méhlegelők az Agrárkörnyezet-védelmi Programban (AKG). A rovarok fészektelepeinek kialakulása után fontos, hogy élőhelyük közelében folyamatosan találjanak lucernát. Ezért sokkal célravezetőbb a nagy, összefüggő táblák helyett mozaikszerűen telepíteni a növényt. A hasznos beporzó rovarok további élőhelyeit jelentik még a rétek, legelők, gyepűk, szélfogó erdősávok. A tápanyagellátás oldaláról a magnézium- és a bórhiány megszüntetésével segíthetjük a termékenyülést. A két elem pozitívan hat a virágképződésre és a terméskötődésére.

A talajművelés, talaj-előkészítés során fontos az aprómagok számára kedvező talajállapot elérése

Az egyik legértékesebb takarmánynövényünk az 1770-es években honosodott meg hazánkban, Tessedik Sámuelnek köszönhetően. A magyar nemesítés begyűjtött tájfajták szelekciójával, keresztezésével vette kezdetét. Az első államilag elismert fajta a Nagyszénási volt (1952). A következő mérföldkövet a Szarvasi 1-es jelentette (1971), ami a Nagyszénási fajta és egy Közép-Ázsiából származó törzs keresztezéséből született. A nemesítés főbb irányai a Verticillium és egyéb betegségek elleni toleranciára és rezisztenciára irányultak. A virágok színe fajtára jellemző, a világoskéktől a sötétkékig terjed. A magyar nemzeti fajtajegyzékben jelenleg 24 lucerna szerepel, amelyek közül kiemelkedik a Szarvasi AS fajtakör. Hazai viszonyok között extenzív és intenzív hasznosítással is eredményesen termeszthetők. Jellemzően erőteljes növekedésűek, kedvező levél-szár arányú, hidegtűrő, rezisztens fajták. 35-40 napos kaszálási fordulójuk kedvező, kaszálás után gyorsan regenerálódnak. Extenzív körülmények között 5-6 évig, intenzív körülmények között 4-5 évig termeszthetők, ezért közkedveltek a magyar gazdák körében.

Megosztás

Kapcsolódó írások

Szezonális hírek

A mezőgazdaság, mint ökológiai rendszer

A szigorodó előírások, a romló pénzügyi környezet és a környezetvédelmi szigorítások miatt eddig is egyre nehezebb körülmények között kellett gazdálkodásunkat tervezni. A rekordmagas energia- és

Elolvasom
Szezonális hírek

A takarmányfű-keverékek nyár végi vetéséről

A mezőgazdasági takarmányfű-keverékeket, köztük a kimondottan legelők vagy kaszálók telepítésére összeállított keverékeket, hasonlóan a többi pázsitfüvet és pillangóst tartalmazó keverékekhez, tavasszal és nyár végén is

Elolvasom
Szezonális hírek

A kétmenetes aratás

A kétmenetes aratás a közelmúltig csekély jelentőséggel bírt. Rendre vágásból, kaszálásból és rendről aratásból áll a munkafolyamat. Napjainkban leggyakrabban az alternatív növények vetőmag-szaporításánál alkalmazzák. A pergésre hajlamos,

Elolvasom
Mustár virága
Szezonális hírek

A mustár termesztésének háttere

A mustár évszázadok óta közismert növény, széles körben használt fűszer és élelmiszeripari adalékanyag, népszerű zöldtrágyanövény. Sokkal nagyobb lehetőségeket rejt magában, mint amire jelenlegi vetésterülete enged

Elolvasom
Szezonális hírek

Alternatív növények

Ökológiai és társadalmi-gazdasági érdek a vetőmagtermesztés kiszélesítése Magyarország éghajlata az alternatív növények termesztésére kiválóan alkalmas, ráadásul a vetőmagtermesztés is nagy hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Először is

Elolvasom

A bíborhere termesztési tapasztalatai

Az egyik legértékesebb takarmánynövényünk az 1770-es években honosodott meg hazánkban, Tessedik Sámuelnek köszönhetően. Hamar elterjedt, mint alaptakarmány, mert szénaként, szenázsként, szilázsként, lisztként és pelletként egyaránt lehetséges a hasznosítása.

Elolvasom

Parkfű kategóriák

Szűrők

Szűrő

Kiszerelések

Kiszerelés

Kalkulátor használata:

Adja meg a füvesítendő terület szélességét és hosszúságát. A kalkulátor kiszámolja hány kilogramm parkfűmagra lesz szüksége.

Parkfű kategóriák

Szűrők

Termek

Kiszerelések

Termek-at

Parkfű kategóriák

Szűrők

magic címke

Kiszerelések

magic súly

Parkfű kategóriák

Szűrők

profi címke

Kiszerelések

profi súly

Parkfű kategóriák

Szűrők

Ebben a kategóriában nincsen elérhető szűrő.

Takarmánynövények
kategóriák

Szűrők

takarmanyfű-cimke
takarmanyfű